WIĘŹBA DACHOWA

Więźba dachowa to drewniana konstrukcja dachu - drewniany szkielet dachu, który przenosi obciążenia z pokrycia dachowego. Więźba dachowa wykonywana jest na życzenie klienta wg dostarczonego zestawienia lub specyfikacji. Krawędziaki i tarcica wymiarowa, to komplet elementów składających się na konstrukcję dachu ( murłaty, krokwie, płatwie, łaty i inne).